Jesteś tutaj: Start / Gospodarka komunalna / Odpady

Odpady

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Co zrobić ze starym, zużytym sprzętem?

22 lutego 2018
Tomasz Śmigiel

odpadyZgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE), wyrzucając zużyty sprzęt razem z innymi odpadami  nie tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale także łamiemy prawo. 

Dlaczego? Dlatego, że  sprzęt ten jest bogatym źródłem surowców nadających się do powtórnego użycia, a także jest on odpadem niebezpiecznym zawierającym znaczne ilości ołowiu, rtęci, kadmu, chromu, berylu. Pierwiastki te mogą przedostawać się do wód gruntowych, stanowiąc zagrożenie dla środowiska, a w konsekwencji dla zdrowia człowieka. 

Czytaj więcej o: Co zrobić ze starym, zużytym sprzętem?

Podsumowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych i innych

26 maja 2017
Tomasz Śmigiel

W miesiącu kwietniu 2017r. odbyła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, leków, olejów, farb.

 

 

Czytaj więcej o: Podsumowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych i innych

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

22 kwietnia 2017
Tomasz Śmigiel

odpadyUrząd Gminy Domaradz informuje, że w dniu 25 kwietnia 2017r. odbędzie się zbiórka :

 - odpadów wielkogabarytowych- stare meble, fotele, kanapy, dywany, wykładziny itp.

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego- pralki, lodówki, kuchenki gazowe, telewizory, radia, komputery, monitory itp.

- odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z drobnych prac

- odpadów niebezpiecznych- farby , rozpuszczalniki, oraz puszki po nich, żarówki, świetlówki, opakowania po środkach ochrony roślin, przeterminowane lekarstwa, baterie, akumulatory ( odpady niebezpieczne oddajemy posegregowane w przeźroczystych workach- bez kodów kreskowych)

- zużytych opon

 Prosimy nie wystawiać w tym dniu odpadów segregowanych oraz zmieszanych.

 

Informacja o zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4 stycznia 2017
Tomasz Śmigiel

informacjaOd dnia 01 lutego 2017 roku ulega zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i będzie wynosić:

  • 6,00 zł - miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  • 12,00 zł - miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Czytaj więcej o: Informacja o zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dbaj o środowisko

18 maja 2015
Tomasz Śmigiel

Zużyte baterie zawierają metale ciężkie takie jak ołów, kadm, rtęć, lit. Wymienione substancje są niebezpieczne dla środowiska, gdy trafią bezpośrednio do kosza, bądź - co gorsza - na dzikie wysypisko mogą zatruć glebę i wodę. Zużyte baterie zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, dlatego też należy je oddzielać od zwykłych śmieci poprzez segregację „u źródła”, czyli bezpośrednio po ich wykorzystaniu.

 

Czytaj więcej o: Dbaj o środowisko

Zasady segragacji śmieci

18 maja 2015
Tomasz Śmigiel

Segregacja śmieci w Gminie Domaradz

Jak segregować odpady od 1 lipca 2013roku?

 

Czytaj więcej o: Zasady segragacji śmieci

Ewidencja zezwoleń

18 maja 2015
Tomasz Śmigiel

Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Domaradz

Czytaj więcej o: Ewidencja zezwoleń

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

18 maja 2015
Tomasz Śmigiel

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i miejscach zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych z terenu gminy Domaradz. za 2014r

 

Czytaj więcej o: Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

Informacja o osiągniętych w 2014 r. poziomach recyklingu

18 maja 2015
Tomasz Śmigiel

Informacja o osiągniętych w 2014 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

Czytaj więcej o: Informacja o osiągniętych w 2014 r. poziomach recyklingu

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-02-15
Data publikacji:2017-02-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:17196