GMINA DOMARADZ

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wieczystemu użytkownikowi

13 sierpnia 2018

wykazNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018  roku poz. 994 z póź. zm. ) , w związku z art. 32 ust.1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. oku  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 poz. 121 ze zm. ) Uchwały  Nr XLII/265/2018  z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych .
Wójt Gminy Domaradz  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:
Działki  2325/1 o pow. 0,21 ha , 2325/3 o pow. 0,18 ha , 2325/4 o pow. 0,13 ha  położone w obrębie ewidencyjnym Golcowa , zapisane w księdze wieczystej  nr KS1B/00038742/2, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Brzozowie .
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej  użytkownikowi wieczystemu wynosi  31 583 zł./
Osoby fizyczne  i prawne , którym przysługuje pierwszeństwo w zakupie oferowanych działek w trybie art. 34 ust.1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami  winny w terminie  6 tygodni , licząc od dnia  opublikowania wykazu  złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność . Wnioski  można składać w siedzibie Urzędu Gminy Domaradz  pok. 24 . W przypadku braku oświadczeń powyższe działki  będą podlegały sprzedaży w drodze bezprzetargowej  wieczystemu użytkownikowi .
Wykaz podlega wywieszeniu przez 21 dni.

Autor: Małgorzata Domaradzka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-08-13
Data publikacji:2018-08-13
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Domaradzka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:386