GMINA DOMARADZ

Sesja Rady Gminy w dniu 14 sierpnia 2018r.

7 sierpnia 2018

sesja Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 466) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zaplanowano XLIII sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 14.08.2018r. (tj. wtorek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:


1.    Otwarcie sesji
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Powołanie Komisji wnioskowej.
5.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie      międzysesyjnym.
7.    Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
8.    Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy
9.    Rozpatrzenie projektu uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a) zmian w uchwale budżetowej na 2018 r
b) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na cele publiczne
c) przyjęcia ,,Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Domaradz na lata 2018-2021
10.    Interpelacje i zapytania radnych.
11.    Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12.    Wolne wnioski i informacje.
13.     Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
14.     Zamknięcie sesji.  

Autor: Marta Pilch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-08-07
Data publikacji:2018-08-07
Osoba sporządzająca dokument:Marta Pilch
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:534