GMINA DOMARADZ

Sesja Rady Gminy w dniu 16 lipca 2018r.

13 lipca 2018

Sesja Rady GminyNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r poz. 994) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszamy na XLII sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 16.07.2018r. (tj. poniedziałek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji wnioskowej.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
 8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 10. a) zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
 15. Zamknięcie sesji.
Autor: Marta Pilch

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-07-13
Data publikacji:2018-07-13
Osoba sporządzająca dokument:Marta Pilch
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:474