GMINA DOMARADZ

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 15 maja 2018 r.

14 maja 2018

Komisja RewizyjnaNa podstawie § 86 ust. 1 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 15 maja 2018r. (tj. wtorek) o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Domaradzu sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

 

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  4. Analiza wykonania budżetu za 2017r.
  5. Analiza sprawozdania finansowego Gminy za 2017r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  6. Analiza stanu mienia komunalnego.
  7. Wypracowanie opinii Komisji dotyczącej wykonania budżetu oraz wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zakończenie.

 

 rzewodniczący Komisji

 

Terea Gosztyła

Autor: Urszula Zając

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-05-14
Data publikacji:2018-05-14
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Zając
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:398