GMINA DOMARADZ

Deklaracje i opłaty za odbiór odpadów

28 grudnia 2018

Aktualne stawki: (do 31 stycznia 2019 r.)

6 zł/osobę dla odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny

12 zł/osobę dla odpadów komunalnych gromadzonych w sposób nieselektywny

Nowe stawki: (od 1 lutego 2019 r.)

11,50 zł/osobę dla odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny

20 zł/osobę dla odpadów komunalnych gromadzonych w sposób nieselektywny

  

Opłatę będzie można uiszczać u inkasentów, a będą nimi w poszczególnych miejscowościach:

BARYCZ- Helena Stec

GOLCOWA- Andrzej Wrona

DOMARADZ- Edward Jara

Zadeklarowana kwota jest opłatą stałą, którą należy wpłacać najpóźniej do końca każdego miesiąca za dany miesiąc.

NR KONTA Urzędu Gminy Domaradz: 44 8642 1025 2008 2500 0172 0001

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie zostanie wszczęta egzekucja administracyjna.

Tylko dobrze posegregowane i czyste odpady mogą być powtórnie przetworzone, stąd ważne jest, co wrzucamy do worka i w jaki sposób.

Autor: Tomasz Śmigiel

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-12-28
Data publikacji:2018-12-28
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Śmigiel
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2934