GMINA DOMARADZ

Sesja Rady Gminy w dniu 6 kwietnia 2018r.

27 marca 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 466) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zaplanowano XXXVIII sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 06.04.2018r. (tj. piątek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji wnioskowej.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
 8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  • a) podziału Gminy Domaradz na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  • b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu za 2017 r.
  • c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego
  • d) zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
 14. Zamknięcie sesji.
Autor: Urszula Zając

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-03-27
Data publikacji:2018-03-27
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Zając
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:521