GMINA DOMARADZ

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 7 listopada 2019r.

5 listopada 2019

Na podstawie § 64 ust.2 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, które odbędzie się w dniu
07 listopada 2019r. ( tj. czwartek ) o godz. 13.00  w Urzędzie Gminy w Domaradzu, sala  Nr 3 z następującym porządkiem obrad

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
  4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019, w tym o wynikach egzaminów przeprowadzonych w szkołach Gminy Domaradz
  5. Analiza i opiniowanie bieżących projektów uchwał na sesję Rady Gminy  w zakresie kompetencji Komisji.
  6. Wolne wnioski
  7. Zakończenie

Przeowdniczący Komisji

Adam Stec

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-11-05
Data publikacji:2019-11-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Dorota Mendyka
Liczba odwiedzin:345