GMINA DOMARADZ

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 - podsumowanie w Gminie Domaradz

31 lipca 2019

Poniżej zamieszczamy podsumowanie działań jakie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz z terenu województwa podkarpackiego przy współpracy Bankiem Żywności w Rzeszowie realizowało w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

PODPROGRAM 2018 – efekty

  1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz z terenu województwa podkarpackiego przy współpracy Bankiem Żywności w Rzeszowie realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
  2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
  1. Pomoc żywnościowa trafiła do 1365 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa podkarpackiego.
  2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o 65,0656 ton żywności;

o 5 302 paczek żywnościowych;

o 0 posiłków;

  1. W ramach Podprogramu 2018 dla 180 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 9 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

Ponadto Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz przeprowadziło w ramach działań towarzyszących niefinansowych trzy dwudniowe spotkania szkoleniowo warsztatowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej. Uczestniczyło w nich 47 mieszkańców Gminy Domaradz, korzystających ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Uczestników szkoleń zapoznano m.n  z zagadnieniami: zakładania podmiotu ekonomii społecznej, w tym fundacji, stowarzyszeń spółdzielni socjalnych; statutu i jego zmian; zawierania umów o pracę i umów cywilnoprawnych; wolontariatu w działalności podmiotów ekonomii społecznej; przychodów i kosztów działalności nieodpłatnej, odpłatnej i działalności gospodarczej; możliwości pozyskiwania środków na działalność spółdzielni socjalnej (np. crowdfunding), dotacje – jako źródło finansowania; zasad prowadzenia rachunkowości w spółdzielniach socjalnych; zasad tworzenia polityki rachunkowości. Omówiono najistotniejsze zagadnienia w obszarze sprawozdania finansowego.

Autor: Bernadeta Głód

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-07-31
Data publikacji:2019-07-31
Osoba sporządzająca dokument:Bernadeta Głód
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:618