GMINA DOMARADZ

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji w dniu 19 marca 2019 r.

13 marca 2019

posiedzenie komisjiNa podstawie § 64 ust. 2 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji, które odbędzie się
w dniu 19 marca 2019r. (tj. wtorek) o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy w Domaradzu, sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
  4. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2018r.
  5. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2018r.
  6. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy
  7. Analiza i opiniowanie bieżących projektów uchwał na sesje Rady Gminy
  8. Wolne wnioski
  9. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Komisji

Andrzej Nowak

Autor: Dorota Mendyka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-13
Data publikacji:2019-03-13
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Mendyka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:255