Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Ulotka informacyjna KRUS

10 lipca 2020
Tomasz Bober

krusNa prośbę brozowskiego oddziału KRUS prezentujemy poniżej ulotkę informacyjną pt. Pomocnik rolnika w języku polskim i języku ukraińskim. Ulotka ta skierowana jest zarówno do rolników zatrudniających pomocników przy pracach przy zbiorach, jak i do osób pracujących lub chcących podjąć pracę w tej formie. Ponadto z uwagi na statystyki Kasy wskazujące na duży odsetek osób narodowości ukraińskiej pracujących jako pomocnicy rolnika, Biuro Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej przygotowało w/w ulotkę w języku ukraińskim.

Czytaj więcej o: Ulotka informacyjna KRUS

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

3 lipca 2020
Tomasz Bober

nieodpłatna pomoc prawnaOsoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Czytaj więcej o: Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Spis rolny - nabór na rachmistrzów spisowych

3 lipca 2020
Tomasz Bober

spis rolnyOd poniedziałku 15 czerwca trwa nabór na rachmistrzów w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.  Jeśli jesteś zainteresowany zgłoś się do Urzędu Gminy w Domaradzu. Nabór trwa do 8 lipca.Zgłoszenia są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu na formularzu, którego wzór zamieszczamy poniżej. Do przeprowadzenia spisu na terenie Gminy Domaradz zaangażowanych zostanie 2 rachmistrzów terenowych.  
Kandydaci zainteresowani pracą przy tegorocznym Powszechnym Spisie Rolnym będą wybierani w naborze otwartym i konkurencyjnym spośród osób:

  1. pełnoletnich;
  2. zamieszkałych na terenie gminy;
  3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt. 5 kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Czytaj więcej o: Spis rolny - nabór na rachmistrzów spisowych

Absolutorium dla Wójta

30 czerwca 2020
Tomasz Bober

herb22 czerwca 2020 r.  Rada Gminy Domaradz jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Janowi Kędrze. Na posiedzeniu przedstawiony został Raport o stanie Gminy za 2019 rok oraz sprawozdania finansowe, które Rada Gminy przyjęła jednomyślnie.

Czytaj więcej o: Absolutorium dla Wójta

Apel Wójta Gminy Haczów o udział w akcji "Nie boimy się ratować życia"

30 czerwca 2020
Tomasz Bober

oddaj krew9 czerwca pracownicy samorządowi z naszej Gminy włączyli się do akcji zainaugurowanej przez Gminę Korczyna pt. „Nie boimy się ratować życia!”, w ramach której wspólnie oddali krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krośnie. Do przyłączenia się do akcji zapraszamy Gminę Domaradz, Gminę Besko, Gminę Brzozów, Starostwo Powiatowe w Brzozowie i Gminę Dydnia.

Pamiętajmy, że każda pomoc dla krwiodawstwa jest bezcenna.

 

Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel
Czytaj więcej o: Apel Wójta Gminy Haczów o udział w akcji "Nie boimy się ratować życia"

Pomoc ZUS dla poszkodowanych nawałnicami

30 czerwca 2020
Tomasz Bober

zusZakład Ubezpieczeń Społecznych dostrzega trudną sytuację w jakiej znalazły się osoby poszkodowane w wyniku nawałnic, które przeszły w ostatni weekend nad naszym regionem, dlatego podejmuje wszelkie prawnie dostępne działania w celu udzielenia pomocy takim osobom.

Czytaj więcej o: Pomoc ZUS dla poszkodowanych nawałnicami

Wyniki głosowania w wyborach prazydenckich 2020 r.

29 czerwca 2020
Tomasz Bober

godłoAndrzej Duda uzyskał 77,57% głosów podczas pierwszej tury głosowania w wyborach prezydenckich w Gminie Domaradz. Krzysztof Bosak miał 8,42% głosów a Rafał Trzaskowski 5,69%. Frekwencja wyniosła 62,97%.

Szczegółowe wyniki przedstawiamy poniżej:

wyniki

Czytaj więcej o: Wyniki głosowania w wyborach prazydenckich 2020 r.

Komunikat PSSE - dezynfekcja studni

29 czerwca 2020
Tomasz Śmigiel

wodaPo ustąpieniu powodzi lub podtopienia woda w studniach i zbiornikach wodnych nie nadaje się do picia. W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego oraz oczyścić je i wydezynfekować.

Czytaj więcej o: Komunikat PSSE - dezynfekcja studni

Alarm przeciwpowodziowy

27 czerwca 2020
Aleksander Kudła

Na podstawie zarządzenia nr 54/2020 Starosty Brzozowskiego  z dn. 27 czerwca 2020 r.  ogłasza   się alarm przeciwpowodziowy na terenie Gminy Domaradz spowodowane wzrostem stanu wód na rzekach gminy Domaradz a także niekorzystną prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.        

 O zaistniałych zdarzeniach proszę na bieżąco informować

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego  w Domaradzu tel.13 43 470 41

lub

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brzozowie tel.  1343 411 41 , lub  13 43 444 96

                                                                                              Wójt Gminy Domaradz

                                                                                            Jan Kędra

Czytaj więcej o: Alarm przeciwpowodziowy