Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zmiana numerów rachunków bankowych

28 stycznia 2020
Elżbieta Barud

Ważne!

Gmina Domaradz dokonała zmiany banku prowadzącego bankową obsługę budżetu. Należności na rzecz Gminy należy dokonywać na poniższe rachunki bankowe:

Bank PeKaO SA O/Rzeszów

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, opłata skarbowa, opłata za udostępnienie danych osobowych, za wodę, ścieki, czynsz, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za użytkowanie wieczyste

18 1240 1792 1111 0010 9624 5706

Opłata za odpady komunalne (śmieci)

23 1240 1792 1111 0010 9624 5810

Dotychczasowe rachunki Gminy Domaradz w Banku Nowym BFG SA (PBS) będą funkcjonować tylko do 29.02.2020 r.

                                                                 

                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                     Jan Kędra

Czytaj więcej o: Zmiana numerów rachunków bankowych

Informacja dla przedsiębiorców

27 stycznia 2020
Tomasz Śmigiel

Informujemy , iż w dniu 30.01.2020 r. w godz. od 9 00 – 10 00 w pokoju nr 3 budynku Urzędu Gminy prowadzący działalność gospodarczą z terenu Gminy Domaradz, będą mogli zawierać umowy na odbiór odpadów z firmą Firma P.H.P.U. Zagroda sp. z o.o.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości , na której nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane, a więc prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, cmentarzem są zobowiązani posiadać umowę z firmą odbierającą odpady wpisaną do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Domaradz oraz rachunki za wywóz odpadów.

Czytaj więcej o: Informacja dla przedsiębiorców

Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

15 stycznia 2020
Tomasz Bober

W dniach 20 i 21 stycznia 2020r.  będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu wg. następującego harmonogramu:

  • 20 stycznia – godz. 15:00-18:00 mieszkańcy Domaradza
  • 21 stycznia
    • godz. 10:00-12:00 mieszkańcy Baryczy,
    • godz. 14:00-18:00 mieszkańcy Golcowej

Miejsce wydawania żywności:

  • remiza OSP Domaradz Góra
Czytaj więcej o: Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Warsztaty kulinarne w Domaradzu

15 stycznia 2020
Tomasz Bober

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz  informuje, że w dniach 23 stycznia 2020 i 29 stycznia 2020 r. w godz.  09:00-11:00  w Budynku Agronomówki Domaradz 298, odbędą się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapraszamy!

Czytaj więcej o: Warsztaty kulinarne w Domaradzu

Pilarka spalinowa dla OSP Domaradz

8 stycznia 2020
Aleksander Kudła
Powiększ zdjęcie

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu została doposażona w pilarkę spalinową Stihl MS 261 o mocy 4,1 KM.

Pilarkę na wyposażenie przekazał strażakom Wójt Gminy Jan Kędra. Zakup był zaplanowany i został sfinansowany z budżetu gminy na rok 2020.

Czytaj więcej o: Pilarka spalinowa dla OSP Domaradz

Orszak Trzech Króli w Baryczy

7 stycznia 2020
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie

6 stycznia 2020 roku po drodze łączącej kościół ze Szkołą Podstawową przeszedł Orszak Trzech Króli, zorganizowany przez Panią Sołtys, Stowarzyszenie Barycka Aktywność Lokalna, Parafię oraz Szkołę Podstawową w Baryczy.

Czytaj więcej o: Orszak Trzech Króli w Baryczy

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE

31 grudnia 2019
Tomasz Śmigiel

Urząd Gminy Domaradz zawiadamia, że na podstawie Uchwały Nr XII.94.2019 Rady Gminy Domaradz z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki  opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jako metodę ustalenia opłaty na terenie gminy Domaradz, przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosić będzie odpowiednio:

- 17,00 zł - miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny,

- 34,00 zł - miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Czytaj więcej o: ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE

Transmisja sesji Rady Gminy Domaradz 30 grudnia 2019 r.

30 grudnia 2019
Tomasz Bober

Spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszych

30 grudnia 2019
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie

Spotkanie wigilijne dla osób samotnych i starszych odbyło się po raz kolejny z inicjatywy Wójta Gminy Domaradz Jana Kędry w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu 21 grudnia 2019 r.

 

 

Czytaj więcej o: Spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszych