Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

4 lutego 2020
Tomasz Bober

W dniach 10 i 11 lutego 2020r.  będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu wg. następującego harmonogramu:

 • 10 luty – godz. 15:00-18:00 mieszkańcy Golcowej
 • 11 luty
  • godz. 10:00-12:00 mieszkańcy Baryczy,
  • godz. 14:00-18:00 mieszkańcy Domaradza

Miejsce wydawania żywności:

 • remiza OSP Domaradz Góra
Czytaj więcej o: Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Sprzedaż autobusu szkolnego stanowiącego własność Gminy Domaradz

3 lutego 2020
Katarzyna Wójcik

Wójt Gminy Domaradz podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie w sprawie sprzedaży autobusu szkolnego marki Autosan; rok produkcji: 2003; cena wywoławcza: 14 700,00 zł; wadium: 294,00 zł. Oferty należy składać do dnia 18.02.2020 r. do godz. 10,00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu, w pok. Nr 6.

Szczegółowe informacje w sprawie ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej Gminy Domaradz pod adresem www.bip.domaradz.pl w zakładce Ogłoszenia.

Czytaj więcej o: Sprzedaż autobusu szkolnego stanowiącego własność Gminy Domaradz

Informacja

31 stycznia 2020
Tomasz Śmigiel

Urząd Gminy informuje, że szkło, papier i popiół odbierane są z częstotliwością raz w miesiącu zgodnie z harmongramem odbioru odpadów komunalnych. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem i nie wystwianie tych odpadów w innych niż określone w harmonogramie terminach.

Czytaj więcej o: Informacja

ZEBRANIE WIEJSKIE WSI GOLCOWA

31 stycznia 2020
Urszula Zając

 Na podstawie § 12 poz. 1 Statutu Sołectwa Golcowa zwołuję Zebranie wiejskie wsi Golcowa na dzień 16 lutego 2020r. o godz. 16.00  w Sali Domu Strażaka w Golcowej.

 Porządek zebrania:

 1. Sprawozdanie z wykonania zadań za 2019 r.
 2. Ustalenie zadań do wykonania na 2020 rok.
 3. Sprawy bieżące
 4. Wypracowanie wniosków, podjęcie uchwał.
 5. Zakończenie zebrania
Czytaj więcej o: ZEBRANIE WIEJSKIE WSI GOLCOWA

Warsztaty o niemarnowaniu żywności Domaradzu

30 stycznia 2020
Tomasz Bober
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz  informuje, że w dniu 4 i 13 lutego  2020 w godz.  9:00-11:00 w Budynku Agronomówki Domaradz 298, odbędą się warsztaty o niemarnowaniu żywności i warsztaty  kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.
Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Czytaj więcej o: Warsztaty o niemarnowaniu żywności Domaradzu

Zmiana numerów rachunków bankowych

28 stycznia 2020
Elżbieta Barud

Ważne!

Gmina Domaradz dokonała zmiany banku prowadzącego bankową obsługę budżetu. Należności na rzecz Gminy należy dokonywać na poniższe rachunki bankowe:

Bank PeKaO SA O/Rzeszów

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, opłata skarbowa, opłata za udostępnienie danych osobowych, za wodę, ścieki, czynsz, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za użytkowanie wieczyste

18 1240 1792 1111 0010 9624 5706

Opłata za odpady komunalne (śmieci)

23 1240 1792 1111 0010 9624 5810

Dotychczasowe rachunki Gminy Domaradz w Banku Nowym BFG SA (PBS) będą funkcjonować tylko do 29.02.2020 r.

                                                                 

                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                     Jan Kędra

Czytaj więcej o: Zmiana numerów rachunków bankowych

Informacja dla przedsiębiorców

27 stycznia 2020
Tomasz Śmigiel

Informujemy , iż w dniu 30.01.2020 r. w godz. od 9 00 – 10 00 w pokoju nr 3 budynku Urzędu Gminy prowadzący działalność gospodarczą z terenu Gminy Domaradz, będą mogli zawierać umowy na odbiór odpadów z firmą Firma P.H.P.U. Zagroda sp. z o.o.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości , na której nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane, a więc prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, cmentarzem są zobowiązani posiadać umowę z firmą odbierającą odpady wpisaną do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Domaradz oraz rachunki za wywóz odpadów.

Czytaj więcej o: Informacja dla przedsiębiorców

Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

15 stycznia 2020
Tomasz Bober

W dniach 20 i 21 stycznia 2020r.  będzie wydawana żywność dostarczana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

Żywność będzie wydawana tylko osobom posiadającym skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu wg. następującego harmonogramu:

 • 20 stycznia – godz. 15:00-18:00 mieszkańcy Domaradza
 • 21 stycznia
  • godz. 10:00-12:00 mieszkańcy Baryczy,
  • godz. 14:00-18:00 mieszkańcy Golcowej

Miejsce wydawania żywności:

 • remiza OSP Domaradz Góra
Czytaj więcej o: Dostawa żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Warsztaty kulinarne w Domaradzu

15 stycznia 2020
Tomasz Bober

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz  informuje, że w dniach 23 stycznia 2020 i 29 stycznia 2020 r. w godz.  09:00-11:00  w Budynku Agronomówki Domaradz 298, odbędą się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapraszamy!

Czytaj więcej o: Warsztaty kulinarne w Domaradzu