Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacja ZUS

28 października 2022
Tomasz Bober

Od 2023 r. każdy płatnik składek z aktywnym profilem na PUE ZUS

informacje zusOd 1 stycznia 2023 roku każdy, kto jest płatnikiem składek, będzie miał ustawowy obowiązek posiadania aktywnego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.

Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

Obecnie na PUE ZUS swój profil ma ponad 10,6 mln użytkowników. Już teraz ponad 89 proc. osób prowadzących własną działalność i ponad 87 proc. firm rozliczających składki od 1 do 5 osób ma profil z rolą płatnika.

Płatnicy składek, którzy nie mają profilu na PUE ZUS, muszą go założyć do 30 grudnia 2022 r.

 

 

Czytaj więcej o: Informacja ZUS

KRUS zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”

28 października 2022
Tomasz Bober

konkurs KRUSZapraszamy rolników do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”

Konkurs ma na celu upowszechnianie w¶ród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym TVP Info.

Organizowany po raz trzeci konkurs przebiega w formule on-line i jest realizowany przy pomocy platformy edukacyjnej Moodle. Rolnicy zainteresowani uczestnictwem loguj± się pod linkiem https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/, a następnie rozwi±zuj± test złożony z 20 pytań jednokrotnego wyboru, dotycz±cych zapobiegania skutkom niewła¶ciwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych, np. ¶rodków ochrony ro¶lin, nawozów, paliw itp. Do rozwi±zania konkursowego testu rekomendujemy aktualne wersje przegl±darek: Google Chrome oraz Mozilla Firefox.
Konkurs zakończy się 25 listopada 2022 r. o godz. 24:00. Sto osób, które udzieli największej liczby prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto.
Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa regulamin.

Czytaj więcej o: KRUS zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”

Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!

28 października 2022
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Czytaj więcej o: Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!

Ogłoszenie kierownika GOPS w sprawie braku środków na wypłatę dodatków

26 października 2022
Sabina Lech

brak środkówSZANOWNI MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadanie wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967) informuje, że na chwilę obecną nie posiadamy środków na wypłatę dodatków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami termin wypłaty świadczenia wynosi 30 dni od daty złożenia wniosku. Postępowania w sprawie ustalenia prawa do dodatku prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami, lecz wypłata świadczeń uzależniona jest od otrzymania środków.

W związku z powyższym wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła zostaną uruchomione po otrzymaniu na ten cel środków z budżetu państwa.

O rozpoczęciu wypłat będziemy informować na bieżąco.

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Domaradzu

Czytaj więcej o: Ogłoszenie kierownika GOPS w sprawie braku środków na wypłatę dodatków

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

26 października 2022
Małgorzata Domaradzka

nieruchomości do sprzedażyWójt Gminy Domaradz  działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 815 z póź. zmianami  ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiących  własność Gminy Domaradz , przeznaczonej do sprzedaży  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Obręb :  Golcowa i Domaradz

Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Zapisy na zakup węgla

20 października 2022
Stanisław Gierula

Nabycie węglaMieszkańcy Gminy Domaradz!

 

W związku z trwającymi pracami nad ustawą o preferencyjnym zakupie węgla kamiennego, która umożliwi podjęcie współpracy gmin w celu rozdysponowania węgla do indywidualnych gospodarstw domowych przy niższych cenach zakupu, Wójt Gminy Domaradz informuje o prowadzonej akcji zapisów na zakup węgla.

Urząd Gminy w Domaradzu przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców Gminy Domaradz, na zakup węgla importowanego dla indywidualnych gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach, do dnia 25 października 2022r. do godz. 14:00.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Domaradzu, lub telefonicznie na numer 13 4347041, lub 883 083 096

 

          

Wójt Gminy Domaradz

         Jan Kędra

Czytaj więcej o: Zapisy na zakup węgla

Komunikat o zamknięciu dostawy wody.

18 października 2022
Tomasz Śmigiel

zamknięcie wodyW dniach 20-21.10.2022 r. w godz. 11.00-14.00 nastąpi chwilowa przerwa w dostawie wody  w miejscowości Domaradz ( przysiółki Role, Pańskie, Miasto, Budzisz, Zakościół, Działki, Płosina Prawa, Poddział), związane z montażem na sieci wodociągowej zasuw i studzienek wodomierzowych.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej o: Komunikat o zamknięciu dostawy wody.

Zakończono prace na drodze Golcowa - Potok

14 października 2022
Powiększ zdjęcie

Na drodze Golcowa - Potok zakończono prace budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej dz. nr ewid. 2574 w miejscowości Golcowa o długości 315 mb, w następującym zakresie:

 

 

Czytaj więcej o: Zakończono prace na drodze Golcowa - Potok

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

14 października 2022
Tomasz Śmigiel

zbiórka odpadówPrzypominamy, że w dniach 18 i 19 października na terenie naszej gminy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabrytowych. W związku z zamknięciem w tych dniach drogi powiatowej  nr 2024R Domaradz - Przysietnica w km  2+905 – 5+990 w m. Golcowa i Domaradz (odcinek od końca chodnika za stadionem w m. Golcowa do przystanku koło szkoły w m. Domaradz)  prosimy mieszkańców zamieszkałych w tym rejonie o wystawienie odpadów wielkogabarytowych w dniu poprzedzającym planowaną zbiórkę (odpady będą zbierane przed zamknięciem drogi).

Przypominamy terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych:

  • 18 października - Barycz i Golcowa
  • 19 października - Domaradz
Czytaj więcej o: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych