Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Konkurs na dyrektora SP nr 2 w Golcowej

24 czerwca 2019
Krystyna Bober

konkurs na dyrektoraWÓJT GMINY DOMARADZ ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golcowej 36-230 Domaradz, Golcowa 284

Czytaj więcej o: Konkurs na dyrektora SP nr 2 w Golcowej

INFORMACJE W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA I WYPŁATY ŚWIADCZENIA „DOBRY START”- 300 dla ucznia

24 czerwca 2019
Damian Gosztyła

Od 1 lipca 2019 r. można będzie składać wnioski na  świadczenie – „Dobry start”.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku, w wysokości 300,00 zł na dziecko w rodzinie.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

Czytaj więcej o: INFORMACJE W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA I WYPŁATY ŚWIADCZENIA „DOBRY START”- 300 dla ucznia

RODZINA 500+

24 czerwca 2019
Damian Gosztyła

Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).  Druki wniosków są do pobrania w GOPS w Domaradzu w pok. nr  17 – UWAGA – można je składać dopiero od 1 sierpnia!

Czytaj więcej o: RODZINA 500+

Piknik rodzinny z okazji powitania lata w Golcowej

17 czerwca 2019
Tomasz Bober
Powiększ zdjęcie

16 czerwca 2019r. w Golcowej odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez Zespół Szkół w Golcowej we współpracy z Wójtem Gminy Domaradz.

Czytaj więcej o: Piknik rodzinny z okazji powitania lata w Golcowej

Zmiana godzin pracy urzędu

15 czerwca 2019
Marta Pilch

W związku z utrzymującymi się upałami Wójt Gminy Domaradz wprowadza zmiany w godzinach pracy Urzędu Gminy w Domaradzu w okresie  od 17 czerwca 2019 r.  do 31 sierpnia 2019r.

Urząd Gminy będzie czynny w godzinach od 700-1500

Czytaj więcej o: Zmiana godzin pracy urzędu

Darmowe jabłka dla potrzebujących

13 czerwca 2019
Tomasz Bober

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 r.  bedą wydawane bezpłatnie jabłka na parkingu parafialno-gminnym w Domaradzu.

Jabłka będą mogli otrzymać mieszkańcy posiadający skierowania do odbioru żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020.

Czytaj więcej o: Darmowe jabłka dla potrzebujących

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji w dniu 18 czerwca 2019 r.

13 czerwca 2019
Dorota Mendyka

Na podstawie § 64 ust. 2 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019r. (tj. wtorek) o godzinie 900 w Urzędzie Gminy w Domaradzu, sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji w dniu 18 czerwca 2019 r.

Sesja Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2019 r.

12 czerwca 2019
Dorota Mendyka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r poz.506) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała                     Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję VIII sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 26 czerwca 2019r. (tj. środa) o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu  w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2019 r.

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Domaradz dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Domaradz raportu o stanie gminy za 2018 rok i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

12 czerwca 2019
Stefan Wolanin

Na sesji Rady Gminy w  Domaradzu, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r., o godzinie 9.00 w sali Nr 3 Urzędu Gminy Domaradz, przedstawiony zostanie raport o stanie gminy Domaradz, który obejmować będzie podsumowanie działalności Wójta Gminy Domaradz za 2018 rok..

Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas czerwcowej sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności. Raport jest dostępny na stronie internetowej Gminy Domaradz : www.domaradz.pl   

Czytaj więcej o: Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Domaradz dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Domaradz raportu o stanie gminy za 2018 rok i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem