Sesja Rady Gminy Domaradz 18 grudnia 2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 grudnia 2018

sesjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r poz. 994) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszamy na III sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 18.12.2018 r. (tj. wtorek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Powołanie Komisji wnioskowej.
5.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie      międzysesyjnym.
7.    Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
8.    Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy
9.    Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
b. nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz gminy Domaradz.                             Uchwała Nr III.10.2018
c. nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz gminy Domaradz.                             Uchwała Nr III.11.2018
d. nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz gminy Domaradz.                             Uchwała Nr III.12.2018
e. nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz gminy Domaradz.                             Uchwała Nr III.13.2018
f. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Domaradz a osobą fizyczną Uchwała Nr III.14.2018
g. nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz gminy Domaradz.                             Uchwała Nr III.15.2018
h. nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz gminy Domaradz.                             Uchwała Nr III.16.2018
 i. nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz gminy Domaradz.                             Uchwała Nr III.17.2018
j. nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz gminy Domaradz.                             Uchwała Nr III.18.2018
k. nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz gminy Domaradz.                             Uchwała Nr III.19.2018
l. nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz gminy Domaradz.                             Uchwała Nr III.20.2018
m. dokonania zmian w uchwale budżetowej
n. Przyjęcia planów pracy na 2019r. Stałych Komisji Rady Gminy Domaradz
o. Planu pracy Rady Gminy Domaradz na 2019r.
p. wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

10.    Interpelacje i zapytania radnych.
11.    Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12.     Wolne wnioski i informacje.
13.     Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
14.     Zamknięcie sesji.  

Autor: Urszula Zając

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-12-12
Data publikacji:2018-12-12
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Zając
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:442