Sesja Rady Gminy Domaradz 28 listopada 2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 listopada 2018

sesjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r poz. 994) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję II sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 28.11.2018r. (tj. środa) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:


1.    Otwarcie sesji
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Powołanie Komisji wnioskowej.
5.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.    Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a) powołania Komisji Rewizyjnej
b) powołania stałych Komisji Rady Gminy:
- Budżetu
- Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji
- Oświaty , Kultury , Zdrowia i Opieki Społecznej
c) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Wolne wnioski i informacje.
9.     Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
10.     Zamknięcie sesji.                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                         Stefan Wolanin

Autor: Urszula Zając

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-11-23
Data publikacji:2018-11-23
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Zając
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:701