Sesja Rady Gminy w dniu 29 czerwca 2018r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 czerwca 2018

Sesja Rady GminyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 466) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszamy na XLI sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 29.06.2018r. (tj. piątek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Powołanie Komisji wnioskowej.
5.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie      międzysesyjnym.
7.    Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
8.    Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Domaradz
b) przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaradz do organu regulacyjnego
c) zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
10.    Interpelacje i zapytania radnych.
11.    Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12.     Wolne wnioski i informacje.
13.     Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
14.     Zamknięcie sesji. 

Autor: Marta Pilch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-25
Data publikacji:2018-06-25
Osoba sporządzająca dokument:Marta Pilch
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:466