Sesja Rady Gminy w dniu 29 maja 2018r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 maja 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XL sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 29 maja 2018 r o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali   Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji wnioskowej.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
 8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z budżetu gminy za 2017 r. i sprawozdania finansowego – kwestia dotycząca absolutorium dla Wójta Gminy Domaradz
 1. przedłożenia sprawozdania przez Wójta Gminy
 2. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2017r. i sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia gminy,
 3. przedstawienie opinii przez Komisje Rewizyjną dotyczącej wykonania budżetu za 2017 r. oraz uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,
 4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w kwestii uchwały Komisji Rewizyjnej,
 5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017r.
 6. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Domaradz z tytułu wykonania budżetu za 2017r.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego.
 2. dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 r
 3. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Domaradz
 4. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
 5. Zamknięcie sesji.
Autor: Urszula Zając

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-05-18
Data publikacji:2018-05-18
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Zając
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:497