Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji 27 kwietnia 2018r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 kwietnia 2018

Na podstawie § 64 ust. 2 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji, które odbędzie się
w dniu 27 kwietnia 2018r. tj. piątek o godzinie 1400 w Urzędzie Gminy
w Domaradzu, sala Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
  4. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2017 r.
  5. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2017 r.
  6. Opiniowanie projektów uchwał.
  7. Sprawy bieżące, wolne wnioski
  8. Zakończenie.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Stefan Wolanin

Autor: Urszula Zając

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-24
Data publikacji:2018-04-24
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Zając
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:428