Przebudowa dróg Domaradz Kozłówka i Barycz Bobrówka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 marca 2018

W dniu 27.03.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie miało miejsce podpisanie dwóch umów o przyznaniu pomocy na następujące zadania:

  1. Przebudowa drogi gminnej Domaradz Kozłówka w miejscowości Domaradz w km 0+000-0+520
  2. „Przebudowa drogi gminnej Barycz – Bobrówka Nr 115618 R w miejscowości Barycz w km 0+000-0+540

 

 

W imieniu Gminy Domaradz umowę podpisali: Wójt Gminy Pan Jan Kędra przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Elżbieta Barud. W imieniu  Samorządu Województwa Podkarpackiego umowę podpisali Członek Zarządu Pan Piotr Pilch oraz Wicemarszałek Województwa Pan Bogdan Romaniuk

Wysokość dofinansowania dla poszczególnych zadań wyniosła odpowiednio: 69 916,00 zł oraz  47 805,00 zł, co razem daje kwotę 117 721,00 zł. Kwota ta stanowi 63,63 % wszystkich kosztów kwalifikowalnych.

Planowany termin zakończenia realizacji poszczególnych zadań  to grudzień 2018 r.

W wyniku realizacji poszczególnych zadań osiągnięte zostaną następujące cele szczegółowe:

  1. „Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców miejscowości Domaradz wokół drogi gminnej Domaradz Kozłówka poprzez podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi o długości 0,520 km
  2. Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców miejscowości Barycz wokół drogi gminnej Barycz – Bobrówka poprzez podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi o długości 0,540 km

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Autor: Katarzyna Wójcik

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-03-27
Data publikacji:2018-03-27
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Wójcik
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:368