Sesja Rady Gminy w dniu 12 stycznia 2018r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 stycznia 2018

Sesja Rady GminyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 12 stycznia 2018r. (tj. piątek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji wnioskowej.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
 8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  • uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018r.
  • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Domaradz oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania,
  • dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Domaradz za pomocą innego instrumentu płatniczego,
  • zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
 14. Zamknięcie sesji.
Autor: Marta Pilch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-09
Data publikacji:2018-01-09
Osoba sporządzająca dokument:Marta Pilch
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:655