Sesja Rady Gminy w dniu 14 listopada 2017 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 listopada 2017

sesja rady gminyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 466) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zaplanowano XXXIII sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 14 listopada 2017r. (tj. wtorek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji wnioskowej.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
 8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 • zmiany Statutu Gminy Domaradz
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Golcowej
  w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 wchodzącą w skład Zespołu Szkół
  w Golcowej.
 • Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Baryczy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Baryczy
 • Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Domaradzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Ks. Prałata Antoniego Kołodzieja w Domaradzu
 • Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golcowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2
  w Golcowej
 • Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Domaradzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2
  w Domaradzu
 • Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
 • Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Domaradz
 1. Analiza oświadczeń majątkowych za 2016r.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
 6. Zamknięcie sesji.
Autor: Marta Pilch

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-07
Data publikacji:2017-11-07
Osoba sporządzająca dokument:Marta Pilch
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:803