Publiczny przetarg nieograniczony ustny ( licytacja ) na sprzedaż nieruchomości rolnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 lipca 2017

PrzetargWójt Gminy Domaradz  działając na  Ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997  o gospodarce nieruchomościami  tekst jednolity  Dz.U.2017 poz. 820 ogłasza publiczny przetarg nieograniczony ustny ( licytacja ) na sprzedaż nieruchomości rolnych, wchodzących w skład Zasobu Mienia Komunalnego  gminy Domaradz wsi Golcowa i Barycz.

Przedmiotem przetargu jest działka :

 

l.p

Jednostka ewidencyjna /obręb/

Nr działki

Nr KW lub innego dokumentu własności

Pow. Ogólna  działki

Rodzaj ,użytku

Cena wywoła-wcza

Wys.

Wadium

(zł)

 

Minimalne postąpienie

1.

Golcowa

5968

 

KS1B  /0004111/4

0,08 ha 

Ps IV 

 

2 801,00 zł

280,00 zł ł

 

28,00 zł

 

 

 

2.

Barycz

5068

KS1B /00021494/6

0,05

R IIIb

1 335,00  zł

134,00 zł

14,00 zł

Koszty związane z wyceną i sprzedażą działek  ponosi kupujący

 

Działka 5968 o pow. 0,08 ha położona  jest w miejscowości Golcowa . Dojazd  odbywa się bezpośrednio z drogi gminnej przebiegającej przez wiś Działka położona jest powyżej korony  drogi pomiędzy  : szosą, potokiem , drogą dojazdową do zabudowań oraz działką  zabudowaną budynkiem mieszkalnym . Kształt granic działki  to wielobok.  Obecnie jest zagospodarowana jako teren zielony.

 

 

Działka 5068   o pow. 0,05 ha  położona jest w miejscowości Barycz w strefie peryferyjnej Gminy. Dojazd korzystny  położona przy drodze wewnętrznej prowadzącej do gruntów   rolnych kilku zabudowań. Kształt działki regularny wielobok . teren działki płaski.   Otoczona bezpośrednio budownictwem zagrodowym.  Przydatność gruntu na cele rolnicze bardzo dobra R IIIb.

 

Zaprasza się zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu , który odbędzie się w dniu 

08 wrzesień 2017 r.   godzinie 10- tej na działkę  5968 Golcowa , oraz  o godzinie 11 –tej na działkę  5068 Barycz w Urzędzie Gminy w Domaradzu pok. Nr 3

 

Przetarg odbędzie się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości.

 • W przetargu mogą brać udział osoby które dokonają wpłaty wadium w terminie  nie później niż 3 dni przed przetargiem /do 04. wrzesień  2017 r.. /
 • Wadium powinno być wniesione w pieniądzu w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Domaradzu  na konto Gminy Domaradz nr 20  8642 1025 2008 2500 0172 0045
 • Dowód wpłaty wadium  przedłoży uczestnik przetargu  komisji przetargowej przed otwarciem  przetargu.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał , zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości .
 • Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu. 
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży. Kandydat na nabywcę jest  zobowiązany uiścić cenę sprzedaży w następujący sposób : najpóźniej w dniu spisania umowy kupna sprzedaży  okazać kserokopię w Urzędzie gminy w Domaradzu pok. Nr 24.
 • Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
 • Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia  przetargu w całości lub części  bez podania przyczyn do chwili jego rozpoczęcia.
 • Szczegółowe informacje o przetargu, można uzyskać w pok. Nr 24 Urzędu Gminy.

 

Domaradz 2017-07-31

Autor: Małgorzata Domaradzka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-07-31
Data publikacji:2017-07-31
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Domaradzka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:687