Sesja Rady Gminy w dniu 28 lipca 2017r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 lipca 2017

sesja rady gminyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 466) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zaplanowano XXX sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 28.07.2017r. (tj. piątek) o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji wnioskowej.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
 8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Domaradz

b) nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Domaradz

c) wyrażenia zgody na zamianę udziałów w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Domaradz, a osobą fizyczną.

d) wyrażenia zgody na zamianę udziałów w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Domaradz, a osobą fizyczną.

e) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego

f) zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.

14. Zamknięcie sesji.

 

Autor: Urszula Zając

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-07-25
Data publikacji:2017-07-25
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Zając
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:817