Sesja Rady Gminy w dniu 8 marca 2017 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 marca 2017

SesjaNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 466) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zaplanowano XXVI sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 08.03.2017r. (tj. środa ) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji wnioskowej.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
 8. Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  1. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
  2. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
  3. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
  4. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
  5. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
  6. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
  7. Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat.
  8. Uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaradzu.
  9. Określenia kryteriów przyjęcia do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaradz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  10. Określenia kryteriów przyjęcia do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaradz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  11. W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
  12. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego
  13. Zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
  14. Uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domaradz w 2017 r
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
 14. Zamknięcie sesji.
Autor: Urszula Zając

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-03-03
Data publikacji:2017-03-03
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Zając
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:839