Sesja Rady Gminy w dniu 20 marca 2020r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 marca 2020

Herb gminyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r poz. 994) oraz § 21 ust. 3 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII/260/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.) zwołuję XVI sesję Rady Gminy Domaradz na dzień 20.03.2020 r. (tj. piątek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Domaradzu w sali Nr 3 z następującym porządkiem obrad:


1.    Otwarcie sesji
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Powołanie Komisji wnioskowej.
5.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie      międzysesyjnym.
7.    Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
8.    Informacja o pracy Wójta Gminy Domaradz w okresie między sesjami oraz działaniach inwestycyjnych Gminy
9.    Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domaradz w 2020r. ( XVI.113.2020)
b. zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. ( XVI.114.2020)
c. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Domaradz ( XVI.115.2020)
10.    Interpelacje i zapytania radnych.
11.    Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12.     Wolne wnioski i informacje.
13.     Przyjęcie wypracowanych wniosków z sesji.
14.     Zamknięcie sesji. 

Autor: Dorota Mendyka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-12
Data publikacji:2020-03-12
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Mendyka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:540