Wykaz nieruchmości do sprzedaży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 marca 2019

Wójt Gminy Domaradz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1496) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaradz, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego      Obręb : Golcowa

l.p.

Oznaczeni

Nieruchomości

Nr księgi wieczyste

Pow. działki

Opis nieruchomości i forma sprzedaży

Położenie

W PPZ Gminy

Cena wywoławcza nieruchomości  

1.

  7354

0,14

 

Przedmiotowa nieruchomość obejmuje niezabudowaną działkę nr 7354 o powierzchni 0,14 ha zlokalizowaną w pobliżu centrum wsi Golcowa.  Teren działki w przeważającej części jest płaski z niewielką skarpą w części północnej, częściowo ogrodzony.  Działka posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej bez urządzonego zjazdu. Dojazd do działki odbywa się urządzoną w terenie drogą gminną o nawierzchni utwardzonej płytami betonowymi.  Teren działki w jej centralnej części przecina sieć gazowa i kanalizacji deszczowej. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość jest zlokalizowana w terenach z pełnym uzbrojeniem w urządzenia infrastruktury techniczne..

Przedmiotowa działka ewid. Nr 7354 położona w miejscowości Golcowa nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Domaradz oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla tej działki. Przeznaczenie działki zostało ustalone na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Domaradz.

20 300 zł dwadzieścia tysięcy trzysta złotych + opłata za operat szacunkowy 400 zł czterysta złotych

 

Sprzedaż korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podst. art. 43 ust.1 pkt.9  ustawy z dnia 11 marca 2004 r/  o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221)

 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 13 marzec 2019 r. do 2 kwiecień 2019 r. Osoby fizyczne i prawne, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek w terminie do dnia 23 kwiecień 2019 r.

Informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Domaradzu pokój 24 lub telefonicznie pod nr telefonu:

13 4347041 w.30 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00.  GGiR 6840.2.2019                                                                                                                                                                                         Domaradz 2019-03-13

Autor: Małgorzata Domaradzka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-13
Data publikacji:2019-03-13
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Domaradzka
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:419