Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, 15 marca 2019 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 marca 2019

Na podstawie § 64 ust.2 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr XXXVII.260.2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2014r.) zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, które odbędzie się w dniu 15 marca 2019r. ( tj. piątek) o godz. 13.00  w Urzędzie Gminy w Domaradzu, sala Nr 3

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej zaplanowane na dzień 15 marca 2019r. zostaje przeniesione na dzień 21 marca 2019r. godz. 13.00

z następującym porządkiem obrad:

 

 

 

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
 4. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2018 r
 5. Stan dożywiania i opieki higieniczno-lekarskiej dzieci i młodzieży w szkołach
 6. Zatwierdzenie Planu Pracy Gminnego Ośrodka Kultury na 2019 r.
 7. Regulamin organizacyjny GOK – wydanie opinii
 8. Wolne wnioski
 9. Zakończenie.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty,

Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 Adam Stec

Autor: Urszula Zając

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-11
Data publikacji:2019-03-11
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Zając
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:221